pixel

Bogga macluumaadka ee loogu tala galay dadka qaxootiga iyo magangelyo-doonka ah ee Malaysia.

Ogeysiisyada

Xidhida xafiiska UNHCR ee 30-ka bisha Abriil 2021

Fadlan ogow in xafiiska UNHCR la xiri doonaa maalinta Jimcaha ah ee 30-ka Abriil iyadoo loo fiirinayano Maalinta Shaqaalaha. Wakiilka ayaa dib u bilaabi doona shaqadiisa maalinta Isniinta, 3-da May...

Balamaha UNHCR (5 Maarso 2021)

UNHCR waxay bilaabi doontaa inay lasoo xiriirto dadka qaxootiga iyo magangalyo-doonka ah si ay ugu yimaadaan xafiiska cusbooneysiinta dukumintiyada iyo wareysiyada diiwaangelinta. Marka la eego...