Bogga macluumaadka ee loogu tala galay dadka qaxootiga iyo magangelyo-doonka ah ee Malaysia.

Taageero

COVID-19

Caabuqa COVID-19, Tallaalka iyo Nidaamka habraaca caadiga ah.

Iska diiwaan-gelinta UNHCR

Sidee isooga diiwaan-geliyaa UNHCR?

 

Diiwaan-gelinta ilmahaaga

Sidee u diiwaan-geliyaa ilmo hada ii dhashay?

 

Ogeysiisyada