Bogga macluumaadka ee loogu tala galay dadka qaxootiga iyo magangelyo-doonka ah ee Malaysia.

Taageero

COVID-19

Caabuqa COVID-19, Tallaalka iyo Nidaamka habraaca caadiga ah.

Iska diiwaan-gelinta UNHCR

Sidee isooga diiwaan-geliyaa UNHCR?

 

Dib u dajinta UNHCR

Dib udajin

Aadidda wadan kale

 

Ogeysiisyada

Dukumentiyada UNHCR ee lumay

UNHCR waxa ay doonaysaa in ay xasuusiso qaxootiga iyo magangelyo-doonka ka lumay dukumeentiyadooda UNHCR (kaarka ama warqadda tixgelinta ) in ay ku soo sheegaan lumitaanka dukumeentiyadooda foomkan...

Xusuusnow lambarkaaga UNHCR

Fadlan hubi inaad xasuusato lambarkaaga faylka UNHCR iyo lambarkaaga gaarka ah. Waa muhiim in aad xafido nambaradaada UNHCR, ama ku qorto meel ku haboon, haddii ay dhacdo in aad waydo...