மீள்குடியேற்றம்

மீள்குடியேற்றம் என்பது அகதிகளை தேர்ந்தெடுத்து, அவர்கள் பாதுகாப்பு கோரிய நாட்டிலிருந்து அவர்களை அனுமதிக்க ஒப்புக்கொண்ட மற்றொரு நாட்டிற்கு மாற்றுவது. இது இறுதியில் மீள்குடியேற்ற நாட்டின் குடிமகனாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பைக் கொண்டுள்ளது.

எவ்வாறாயினும் இந்த மீள்குடியேற்றம் , இந்த தீர்வு தேவைப்படும் உலக அகதிகளில் ஒரு பகுதியினருக்கு மட்டுமே கிடைக்கிறது. உலகெங்கிலும் உள்ள அகதிகளில் 1% க்கும் குறைவானவர்களே மீள்குடியேற்றப்பட்டுள்ளனர். மீள்குடியேற்றம் தேவைப்படும் அகதிகளின் எண்ணிக்கைக்கு மிகக் குறைவான மீள்குடியேற்ற இடங்களே உள்ளன. அவசியம் கவனிக்க வேண்டியது:

  • மீள்குடியேற்றம் ஒரு உரிமை அல்ல. UNHCR ஆல் பதிவு செய்தல் அல்லது அகதி அந்தஸ்து வழங்குதல் என்பது ஒரு தனிநபர் மீள்குடியேற்றத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்படுவதை அர்த்தப்படுத்துவதில்லை.
  • மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய அகதிகளுக்கு மீள்குடியேற்றம் ஒரு பாதுகாப்பு கருவியாக உள்ளது. சாத்தியமான மீள்குடியேற்ற சமர்ப்பிப்புக்கான அடையாளம் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு தேவைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
  • மீள்குடியேற்ற பரிசீலனைக்கான ஒரு வழக்கின் சமர்ப்பிப்பு, தனிப்பட்ட பாதுகாப்புத் தேவைகளின் தீவிரம், பாதுகாப்புச் சூழல், புரவலன் நாட்டின் நிலை மற்றும் மீள்குடியேற்றத்திற்கு இடங்கள் கிடைப்பது உள்ளிட்ட பல காரணிகளை உள்ளடக்கியது.

மீள்குடியேற்றத்திற்காக நீங்கள் முதற்கட்டமாக அடையாளம் காணப்பட்டால், மீள்குடியேற்றச் செயலாக்கத் தகுதி மதிப்பீட்டை முடிக்க கூடுதல் தகவல் தேவைப்பட்டால், நீடித்த தீர்வுகள் அலகு (DSU) உங்களை தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

மீள்குடியேற்ற நேர்காணல்

மீள்குடியேற்றச் செயலாக்கத்திற்கு நீங்கள் தகுதியுடையவர் என கண்டறியப்பட்டால், நீங்கள் மீள்குடியேற்ற நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்படுவீர்கள். கொள்கைப்படி, அனைத்து நேர்காணல்களும் UNHCR இல் நேரில் நடைபெறும். விதிவிலக்கான சூழ்நிலைகளில், ஆன்லைன் நேர்காணலுக்கான அழைப்பைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் மீள்குடியேற்ற நேர்காணல் சந்திப்பை உங்களுக்குத் தெரிவிக்கும் அழைப்பின் போது, ​​நீங்கள் ஆன்லைன் நேர்காணலைத் தொடர விரும்பவில்லை என்றால், நீடித்த தீர்வுகள் பிரிவுக்குத் தெரிவிக்கலாம். உங்கள் மீள்குடியேற்றச் செயலாக்கத்திற்கான UNHCR இன் பரிசீலனையின் முடிவை இது பாதிக்காது.

மீள்குடியேற்ற நேர்காணலுக்குப் பிறகு

மீள்குடியேற்ற நேர்காணலுக்குப் பிறகு, உங்கள் நிலைமை கவனமாக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு, மீள்குடியேற்ற நாட்டிற்கு அவர்களின் பரிசீலனைக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுமா என்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும்.

நீங்கள் மீள்குடியேற்றத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டால், நீடித்த தீர்வுகள் பிரிவு அல்லது மீள்குடியேற்ற நாடு உங்களைத் தொடர்புகொண்டு கூடுதல் தகவல்களை உங்களுக்கு வழங்கும்.

மீள்குடியேற்ற நாடுகள் தமது கொள்கைகள் மற்றும் சட்டங்களின்படி மீள்குடியேற்றத்தை வழங்குவதா இல்லையா என்பதை இறுதியில் தீர்மானிக்கின்றன.

அமெரிக்காவிற்கு சமர்ப்பித்திருந்தால், கீழே உள்ள மீள்குடியேற்ற ஆதரவு மையம் (RSC) மூலம் உங்கள் செயலாக்க நிலையை நீங்கள் சரிபார்க்கலாம்.

மின்னஞ்சல்: [email protected]

தொலைபேசி: +603 9212 8117

இணைய முகப்பு CASI.

கனடாவிற்கு சமர்ப்பிப்பு செய்யப்பட்டிருந்தால், கனடாவின் குடிவரவு, அகதிகள் மற்றும் குடியுரிமை இணையப் படிவத்தைப் பயன்படுத்தி உங்கள் வழக்கின் நிலையைச் சரிபார்க்கலாம்.

புறப்படுவதற்கு முந்தைய ஏற்பாடுகள் மற்றும் மீள்குடியேற்ற நாட்டிற்கு பயணம்

குடியேற்றத்திற்கான சர்வதேச அமைப்பு (IOM) மீள்குடியேற்ற நாட்டிற்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அகதிகளுக்கான மருத்துவ பரிசோதனை மற்றும் கலாச்சார நோக்குநிலை, அத்துடன் பயண ஏற்பாடுகள் உட்பட தேவையான முன் புறப்பாடு ஏற்பாடுகளை ஏற்பாடு செய்கிறது. நீங்கள் மீள்குடியேற்ற நாட்டினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தால், பயண அறிவுறுத்தல் தயாரானவுடன் IOM உங்களைத் தொடர்பு கொள்ளும். நீங்கள் மீள்குடியேற்றத்திற்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தால் மற்றும் புறப்படுவதற்கான முந்தைய ஏற்பாடுகள் அல்லது பயணம் பற்றி ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், நீங்கள் IOM கோலாலம்பூரை [email protected] இல் தொடர்புகொள்ளலாம் அல்லது +603 9235 5400 என்ற எண்ணிற்கு அழைக்கலாம்.

மீள்குடியேற்றம் தொடர்பான பொருட்கள்

மீள்குடியேற்றம் வெபினார்

சில கேள்விகள் உள்ளதா?

மேலும் தகவலுக்கு, மீள்குடியேற்றம்-அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளை (FAQ) பார்க்கவும்.