အဝေးမှ ပြုလုပ်သော အင်တာဗျူးများ

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ မလေးရှားသည် များသောအားဖြင့် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာဧည့်ကြိုစင်တာတွင် ဒုက္ခသည်များ၊ ခိုလှုံခွင့်ရှာဖွေသူများနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျန်းမာရေးနှင့်/ သို့မဟုတ် ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကြောင့် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုချင်းအပေါ် အခြေခံ၍ အင်တာဗျူးများကို အဝေးမှပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။