தொலைநிலை நேர்காணல்கள்

UNHCR மலேசியா பொதுவாக UNHCR வரவேற்பு மையத்தில் அகதிகள் மற்றும் புகலிடக் கோரிக்கையாளர்களுடன் நேருக்கு நேர் நேர்காணல்களை நடத்துகிறது. இருப்பினும், உடல்நலம் மற்றும்/அல்லது பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, விதிவிலக்கான அடிப்படையில் தொலைநிலை நேர்காணல்களை UNHCR நடத்தலாம்.