Dukumentiyada UNHCR ee lumay

Friday / 16 December 2022

UNHCR waxa ay doonaysaa in ay xasuusiso qaxootiga iyo magangelyo-doonka ka lumay dukumeentiyadooda UNHCR (kaarka ama warqadda tixgelinta ) in ay ku soo sheegaan lumitaanka dukumeentiyadooda foomkan oo ku yaal website-ka qaxootiga Malaysia.

Fadlan ogow inaysan qasab ahayn in la helo warbixinta booliiska ee dukumentiyada UNHCR ee lumay. Marka aad ku gudbiso warbixinta dukumeenti lunmay websaydka qaxootiga Malaysia, UNHCR waxay kula soo xidhiidhi doontaa hal bil gudaheed si ay ballan kuugu qabato oo aad u timaadid xafiiska UNHCR si aad hesho beddelka dukumeentigaaga. Haddii aad lumiso dukumeentigaaga wax ka badan hal jeer, waxaad heli doontaa oo kaliya hal nuqul dukumeenti shahaado ah.

Kadib markaad aad ku gudbiso warbixinta dukumeentiyada kaa lumay websaydka qaxootiga Malaysia, fadlan xasuuso inaad hayso lambarka tixraaca ee warbixinta si loo isticamaalo mustaqbalka. Fadlan dib ha ugu soo celin foomka wabsaytka sababtoo ah tani waxay dib u dhigi kartaa socodsiinta. Haddii ay jiraan wax caddaynaya isticmaalka been abuurka ah ee dukumentiyada ay UNHCR bixiso, waxaa laga yaabaa in lagaa baaro ku kicista fal khiyaano ah.

Waxaad heli doontaa beddelka dukumeentigaaga xitaa haddii aanad haynin warbixinta booliiska ee luminta dukumeentiga. Haddii aad rabto inaad u samayso warbixinta booliiska xogtaada, fadlan hubi in macluumaadka aad siiso booliiska uu yahay mid run ah. Samaynta warbixin been abuur ah waa dembi marka loo eego sharciga Malaysia, haddii lagugu soo oogo, shakhsiga waxaa lagu hayn karaa xabsi ilaa 6 bilood ah ama waxaa lagu ganaaxi karaa ilaa RM 2,000, ama labadaba. UNHCR ma faragelin doonto dacwad kasta oo dembi ah.Share