Xusuusnow lambarkaaga UNHCR

Wednesday / 07 December 2022

Fadlan hubi inaad xasuusato lambarkaaga faylka UNHCR iyo lambarkaaga gaarka ah. Waa muhiim in aad xafido nambaradaada UNHCR, ama ku qorto meel ku haboon, haddii ay dhacdo in aad waydo dukumeentigaaga UNHCR ama mas’uuliyiintu ay ku weydiiyaan faahfaahintaada. Ogaanshaha lambarkaaga faylka ee UNHCR iyo nambarka gaarka ah waxay UNHCR ka caawinaysaa xaqiijinta aqoonsigaaga.

Waxaan kula talineynaa dhammaan qaxootiga iyo magangelyo-doonka inay sawir ka qaataan dukumeentigaaga UNHCR oo ay ku kaydiyaan taleefankaaga si si sahlan loo heli karo.

Fadlan sidoo kale xasuuso inaad haysato dukumeentigaaga UNHCR mar walba.

Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dukumentiyada UNHCR, booqo Dukumentiyada UNHCR .Share