Sanduuqa boostada ee ka warbixinta wax isdaba marinta (Sanduuqa Cas) ee ku yaal bananka Xafiiska UNHCR

Friday / 04 March 2022

Laga bilaabo 2-da Maarj 2022, Sanduuqa Boostada ee wax isdaba marinta (Sanduuqa Cas) ee ku yaal banaanka Xarunta Qaxootiga ee UNHCR si joogto ah ayaa loo xidhay. Qaxootiga, magangelyo-doonka iyo shakhsiyaadka kale waxay sii wadi karaan inay ka warbixiyaan wax isdaba marinta iyo arrimaha la xiriira musuqmaasuqa iyaga oo isticmaalaya foomka internetka ee laga heli karo halkan ama iyaga oo la soo diraya imail mlslufrd@unhcr.org.

Sanduuqa boostada ka warbixinta wax isdaba marintama uunan fulinayn shaqadiisa oo ahad inuu yahay kanaalka lagu soo gudbiyo cabashooyinka la xidhiidha wax isdaba marinta iyo musuqmaasuqa. Sanadihii la soo dhaafay, waxay had iyo jeer gaarayay codsiyada la xidhiidha Diiwaangelinta, Go’aaminta Xaaladda Qaxoontiga ama Dib-u-dejinta. Sidaa darteed, go’aanka waxaa la qaatay in la xiro sanduuqa boostada. Fadlan booqo boggaga loogu talagaray waxadaha Diiwaangelinta iyo Dib-u-dejintat si loo ogaado sida loola xidhiidho.

UNHCR Malaysia uma dulqaadanayo nooc kasta oo wax isdaba marin iyo musuqmaasuq ah. Kooxda Khatarta, Daacadnimada iyo Kormeerka ee UNHCR Malaysia (RIOT) waxay dhiirigelinaysaa qof kasta oo sameeya eedaymo la xidhiidha wax isdaba marin iyo musuqmaasuqa inuu bixiyo macluumaadka iyo caddaynta inta ugu badan ee xog iyo caddayn ah.

Fadlan xusuusnow in dhammaan adeegyada UNHCR ay yihiin lacag la’aan. Ma bixin kartid lacag si aad UNHCR uga hesho adeeg kasta ama aad u dadajiso adeeg.

Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Khiyaanada iyo Musuqmaasuqa, fadlan booqo boggan.Share