Ku-daridda Carruurta Cusub ee Faylasha Waalidiinta Diiwaangashan

Wednesday / 06 July 2022

Helitaanka shahaadada dhalashada waxay lama huraan u tahay ilmo kasta si uu u caddeeyo aqoonsigiisa, UNHCR waxay si weyn ugu talisay in qaxootiga iyo magangelyo-doonka ay isku dayaan inay u helaan shahaadada dhalashada carruurtooda ku dhashay Malaysia adigoo u haggagayaJabatan Pendaftaran Negara (JPN), Waaxda Diiwaangelinta Qaranka. Si kastaba ha ahaatee, caqabadaha haysta qaar ka mid ah qaxootiga iyo magan-gelyo-doonka ah ee ku aaddan helista warqadaha dhalashada ee carruurtooda, tani hadda ma ahan tallaabo lagama maarmaan ah in carruurta dhawaan dhalatay lagu daro faylalka waalidiinta ka diiwaan gashan UNHCR. Dukumeentiyada kale ee cadeynaya dhalashada cunuga iyo xiriirka ay la leeyihiin waalidkood waxaa sidoo kale aqbala UNHCR in carruurta da’doodu ka yar tahay shanta sano ay ku daraan galka waalidiinta diiwaangashan. Kuwaas waxaa ka mid ah:

  • Foomka diiwaangelinta dhalashada asalka ah ee JPN
  • Xaqiijinta asalka ah ee foomka dhalashada ee isbitaalka ama warqadda caddaynta dhakhtarka ee dhalashada guriga
  • Warbixinta booliiska asalka ah ee dhalashada guriga
  • Kaarka dhalmada ee asalka ah (Buugga Daaweynta Uurka) ama kaarka daaweynta hooyada xilliga uurka
  • Kaarka aqoonsiga ama dukumeenti(yada) aqoonsiga hooyada iyo/ama aabaha
  • Dukumeenti dhalasho oo kale oo laxiriira oo ka yimaada isbitaalka, sida kaarka talaalka
  • Dukumeentiyada kale ee aqoonsiga waalidka(iinta), sida guurka, furiinka, iyo waraaqaha dhimashada, iyo buug-yaraha qoyska, haddii ay jiraan

Si loogu daro ilmo dhawaan dhashay galka waalidka ee UNHCR, fadlan soo gudbi a codsiga isbeddelka xubnaha qoyska iyada oo loo marayo website-ka qaxootiga Malaysia, oo hubi inaad daabacdo ama hayso lambarka tixraaca. UNHCR ayaa kula soo xidhiidhi kuna sii doonta ballan si aad ilmahaaga ugu darto galkaaga. Fadlan keen inta badan dukumeentiyada sare ee suurtogalka ah ballankaaga.

Kiisaska noocaan ah waxaanu ku salaynaa taariikhda aan helno codsiga iyo haddii shakhsiyaadka ay si gaar ah u nugul yihiin. Fadlan ha iman xarunta qaxootiga ee UNHCR haddii aanad ballan lahayn. Balamo la’aan, laguuma ogolaan doono inaad joogtid Xarunta, maadaama tirada balamaha ay go’an tahay si loo hubiyo caafimaadka iyo wacnaanta qaxootiga.Share