Su’aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Habsocodka Diiwaangelinta laga bilaabo 1da Juun 2022

Friday / 03 June 2022

Laga bilaabo 1da Juun 2022, UNHCR waxa ay cusboonaysiisay habraacyada cusboonaysiinta dukumentiyada dhacay iyo diiwaangelinta cusub. Fadlan halkan ka hel jawaabaha su’aalaha soo noqnoqda ee ku saabsan hababkan.

S. Kaarkayga ama warqadda UNHCR way dhacday ama dhawaan way dhacaysaa. Sideen u cusboonaysiin karaa ?

Qiyaastii laba toddobaad ka hor intuusan dhicin dukumeentigaaga UNHCR, waxaad heli doontaa Fariin (SMS) ka kooban taariikhda iyo ballanta wakhtiga.

Waxaad heli doontaa Fariin (SMS) xasuusin kale ah saddex maalmood ka hor taariikhda ballanta.

Taariikhda ballanku waxay caadi ahaan ahaan doontaa isla maalinta taariikhda uu dhacayo dukumeentigaaga. Taariikhda ballanta, waxaad u baahan doontaa inaad tusiso Fariinta (SMS-ka) xaqiijinta shaqaalaha UNHCR ee jooga Xarunta Qaxootiga ee UNHCR ka hor inta aan laguu oggolaan inaad soo gasho. Fadlan xarunta kaalay soddon daqiiqo ka hor waqtiga balanta.

Ballan la’aanteed, laguuma ogolaan doono xarunta, maadaama tirada ballamaha ay go’an tahay si loo hubiyo caafimaadka iyo fayoqabka qaxootiga iyo magangalyo-doonka.

Haddii aad haysatid dukumeenti UNHCR oo dhacay oo aadan helin Fariin (SMS), waxay la macno tahay in lambarkaaga teleefoonka lagaa diiwaan galiyay UNHCR uusan shaqeyneynin. Mar kasta oo aad beddesho lambarkaaga teleefanka/emaylka/ciwaanka aad degan tahay, fadlan ka cusboonaysii mareegta Qaxootiga Malaysia.

Shakhsiyaadka ballamaha u leh cusboonaysiinta dukumeentiyadooda oo wata dukumeenti dhacay ayaa loo oggol yahay inay galaan Xarunta Qaxootiga ee UNHCR. Fadlan ha soo kaxaysan qaraabadaada ama xubnaha qoyska kale ee aan diiwaangashanayn.

Fadlan soo qaado weelashaada biyaha iyo cuntooyinka fudud marka aad timaado Xarunta Qaxootiga ee UNHCR balanta.

Marka aad hor joogto Xarunta Qaxootiga ee UNHCR iyo/ama gudaha Xarunta, fadlan ku rid qashinkaaga qashinka meelaha loogu talagalay.

S. Sideen magangalyo-doon ahaan uga diiwaan gashan karaa UNHCR gudaha Malaysia?

Sababo la xiriira xiritaannadii hore ee COVID-19, xannibaadaha dhaqdhaqaaqa, iyo COVID-19 SOPs ee qaranka, UNHCR ma aysan awoodin in ay ku qaabisho shaqsiyaad Xarunta Qaxootiga ee UNHCR marka laga reebo xaalado gaar ah. Sidan oo kale, waraysiyada diiwaangelinta qaxoontiga ayaa inta badan laga qaaday meelo fog fog kiisaska u baahan diiwaangelin degdeg ah oo ku salaysan khataraha ilaalinta dhow.

Ka dib markii Xarunta Qaxootiga ee UNHCR dib loo furay Sebtembar 2021, iyo codsigii bulshooyinka, UNHCR waxay mudnaanta siisay dib u cusboonaysiinta ilaa 68,000 oo dukumeentiyo dhacay, iyadoo sidoo kale dib u bilowday tiro kooban oo waraysiyo isdiiwaangelin ah. Mudnaanta waxaa la siiyay shaqsiyaad gaar ah oo nugul. Tusaalooyinka shakhsiyaadka nugul waxaa ka mid ah haweenka khatarta ku jira, carruurta khatarta ku jirta, dadka da’da ah ee khatarta ku jira, dadka naafada ah iyo xaaladaha caafimaad ee halista ah, iyo dadka ay wajahayaan khataraha soo socda ee xiritaan ama masaafurin. Fadlan ogow in aan dhammaan carruurta, dadka waaweyn, haweenka, ama haweenka uurka leh loo tixgelin inay nugul yihiin; si kastaba ha ahaatee, haddii qofka da’da ah uu leeyahay xaalad caafimaad oo halis ah oo u baahan daaweyn degdeg ah, isaga/iyada waxaa loo tixgelin karaa isdiiwaangelin.

Maaddaama inta badan dukumeentiyada (68,000) ee dhacay 2020-2021 dib loo cusboonaysiiyay, UNHCR waxay hadda soo saaraysaa ballamo ay ku xaqiijinayso shakhsiyaadka meel fog laga diiwaan-gashay iyo inay qabato waraysiyo is-diiwaangelin ah. Diiwaangelinta waxaa mudnaanta la siin doonaa shakhsiyaadka codsaday gudaha ama ka hor 2019, iyo/ama gaar ahaan shakhsiyaadka nugul, sida haweenka khatarta ku jira, carruurta khatarta ku jirta, dadka waayeelka ah ee khatarta ku jira, dadka naafada ah, dadka qaba xaalado caafimaad oo halis ah oo u baahan daaweyn, iyo dadka wajahaya khataro soo fool leh oo ah in la xiro ama la masaafuriyo. Ma aha in qof kasta oo codsaday isdiiwaan gelinta wakhtigan laga baaraandegayo. Si loo hubiyo caafimaadka iyo ladnaanta qaxootiga, diiwaan gelinta waxaa lagu sameyn doonaa oo keliya ballan.

Fadlan ha u iman Xarunta Qaxootiga ee UNHCR si laguu diiwaan geliyo mid cusub haddii aanad ballan lahayn ama haysan. Waxaad heli doontaa wicitaan telefoon oo ballan ah ka dibna Fariinta (SMS) xaqiijin ah haddii laguu qorsheeyay waraysiga diiwaangelinta.

Haddii aad codsi isdiiwaangelin ah ka samaysay mareegaha, ha soo gudbin codsiyada isdiiwaangelinta ee soo noqnoqda, sababtoo ah tani waxay dib u dhigaysaa habsocodka adiga iyo kuwa kaleba. Fadlan xasuuso inaad daabacdo ama hayso lambarkaaga tixraaca haddii aad ka codsatay iska diiwaan gelinta shabakada.

Fadlan sug in UNHCR kula soo xidhiidho waraysiga diiwaangelinta. Waxaa jira tiro badan oo shakhsiyaad ah oo sugaya diiwaangelinta, markaa muddada sugitaanka ayaa dheer.

Marka aad hesho ballan aad u timaadid Xarunta Qaxootiga ee UNHCR si aad waraysiga isdiiwaangelinta u hesho, fadlan soo qaado weelashaada biyaha iyo cuntooyinka fudud maalinta aad ballanta leedahay.

Markaad hor istaagto Xarunta iyo gudaha Xarunta, fadlan ku rid qashinkaaga haamaha.

S. Yaa mudnaanta la siin doona diiwaangelinta cusub?

UNHCR hadda waxay mudnaan siinaysaa codsiyada la sameeyay gudaha ama ka hor 2019, iyo/ama gaar ahaan shakhsiyaadka nugul. Tusaalooyinka shakhsiyaadka sida gaarka ah u nugul waxaa ka mid ah haweenka khatarta ku jira, carruurta khatarta ku jirta, dadka da’da ah ee khatarta ku jira, dadka naafada ah, dadka qaba xaalado caafimaad oo halis ah oo u baahan daaweyn, iyo dadka ay soo food saartay khataraha soo socda ee xarig ama masaafurinta. Dhammaan carruurta, dadka da’da weyn, haweenka, ama haweenka uurka leh looma tixgeliyo inay nugul yihiin ama halis ku jiraan. Kaliya haddii ay la kulmaan khataro ilaalin oo sarreeya ama ay qabaan baahiyo gaar ah oo dheeraad ah, isaga/iyada ayaa loo tixgelin doonaa isdiiwaangelin. Tusaale ahaan, haddii qofka da’da ah uu leeyahay xaalad caafimaad oo halis ah oo u baahan daaweyn degdeg ah, isaga/iyada waxaa loo tixgelin karaa isdiiwaangelin.

S: Maxaan u baahanahay si aan u keeno ballanta diiwaangelinta?

Fadlan keen dhammaan xubnaha qoyskaaga tooska ah iyo dhammaan dukumeentiyada khuseeya kiiskaaga sida baasaboorka, waraaqaha aqoonsiga, shahaado guurka, warqadda dhalashada, waraaqaha isbitaalka, tirakoobka qoyska ama dukumeentiga aqoonsiga qaranka, buug-yaraha adeegga milatariga iyo caddaynta diiwaangelinta hore ee UNHCR kale iyo/ ama Xafiiska UNRWA. Sidoo kale, fadlan usoo qaado biyaha iyo cuntada fudud xafiiska, maadaama aysan jirin wax dukaamo ah oo kuu dhow, waxaana laga yaabaa in mudada sugitaanka xafiiska ay ka badan tahay intii aad filaysay.

S: Mar horeba waan diiwaan gashanaa, laakiin xaaskayga iyo carruurtayda (18 ka yar) maaha. Sideen u diwaan galiyaa Xaaskayga iyo caruurtayda ?

Si naxariis leh ugu soo gudbi codsiga beddelka hal’abuurka qoyska adiga oo isticmaalaya mareegaha qaxootiga Malaysia. Haddii aad soo gudbiso codsiga beddelka xubno kakooban qoyska iyada oo loo marayo mareegaha, fadlan hubi inaad daabacday ama hayso lambarka tixraaca. UNHCR ayaa kula soo xidhiidhi doonta ballan si aad xaaskaaga iyo carruurtaada ugu darto galkaaga. Kiisaska noocaan ah waxaanu ku salaynaa taariikhda aan helno codsiga iyo haddii shakhsiyaadka ay si gaar ah u nugul yihiin. Balamo la’aan, laguuma ogolaan doono xarunta, maadaama tirada balamaha ay go’an tahay si loo hubiyo caafimaadka iyo fayoqabka qaxootiga.

S: Waxaan dhawaan dhalay ilmo dhashay dhawaan. Sideen ilmaha ugu daraa faylkayga?

Si naxariis leh ugu soo gudbi codsiga beddelka xubnaha qoyska adoo isticmaalaya mareegaha qaxootiga Malaysia. Haddii aad soo gudbiso codsiga beddelka xubno kakooban qoyska iyada oo loo marayo mareegaha, fadlan hubi inaad daabacday ama hayso lambarka tixraaca. Fadlan ha iman xafiiska haddii aanad ballan lahayn. Balamo la’aan, laguuma ogolaan doono xarunta, maadaama tirada balamaha ay go’an tahay si loo hubiyo caafimaadka iyo fayoqabka qaxootiga.

S: Waxa iga lumay kaadhkaygii UNHCR. Sideen ku heli karaa kaarka beddelka?

Si naxariis leh u soo gudbi warbixin ku saabsan luminta dukumeentiga adoo isticmaalaya mareegaha qaxootiga Malaysia. Haddii aad ku soo gudbiso luminta warbixinta dukumeentiga shabakada, fadlan hubi inaad daabacday ama hayso lambarka tixraaca. Waxa ay UNHCR kula soo xidhiidhi doontaa hal bil gudaheed si aad xafiiska ugu timaado wakhti ballan ah, halkaas oo lagu siin doono dukumeenti beddel ah.

S. Miyaan u baahanahay inaan lacag bixiyo si aan u gudbiyo codsiga diiwaangelinta ama markaan raadinayo kaalmada UNHCR/ama la-hawlgalayaasheeda?

Maya. Dhammaan adeegyada UNHCR iyo la-hawlgalayaasheeda, oo ay ku jiraan adeegyada diiwaangelinta iyo dukumentiyada UNHCR, waa lacag la’aan. Haddii qof uu ku weydiiyo inaad bixiso kharashka adeegyada UNHCR, fadlan ku soo wargeli Foomka Cabashada ee Onlineka ah (Khiyaamo iyo Musuqmaasuq) ama iimayl u dir Waaxda Khatarta, Isdhexgalka, iyo Kormeerka UNHCR ee mlslufrd@unhcr.org.Share