واژه نامه پناهندگی

به روز شده: 27 آوریل 2021

از زمان تدوین قرارداد 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان، منابع مهم خط مشی و راهنمایی ها عمدتاً به زبان انگلیسی نوشته شده است. همچنین، در طول فعالیتهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در مالزی، دفتر از بسترهای زبان انگلیسی و مالایی برای برقراری ارتباط موثر با دولت، مردم و جوامع پناهندگان استفاده کرده است.

UNHCR با تشخیص کمبود اصطلاحات استاندارد شده مرتبط با پناهندگان به زبان مالایی، واژه نامه پناهندگان را تهیه کرده است: ترجمه اصطلاحات مرتبط به زبان مالایی. UNHCR با شناسایی اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی و همکاری با کارشناسان فنی داخلی که به زبان اصلی مالایی صحبت می‌کنند، اقدام به ارائه ترجمه‌های کاربردی که قابل استفاده در زبان عامیانه معمولی میباشد کرده است. تقریباً 3000 اصطلاح رایج که در مباحث مربوط به امور پناهندگی استفاده می شود گردآوری و ترجمه شده است.

UNHCR این ترجمه ها را بررسی کرده و به ترجمه هایی که توسط مسئولین مالای زبان، Dewan Bahasa dan Pustaka، استفاده میشود ارجاع داده است. واژه نامه پناهندگان یک منبع زنده می باشد که به صورت دوره ای بررسی و به روز می شود.

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRS • T • UVWXYZ

ا

Malay
Category of Word
Taiwan (China)
Taiwan (China)
Geographical areas
Taiwan (China)
Taiwan
Geographical areas
Taiwanese
Orang Taiwan
Population groups
Tajik minorities
Minoriti Tajik
Population groups
Tajikistan
Tajikistan
Geographical areas
Tajiks
Orang Tajik
Population groups
Taliban
Orang Taliban
Population groups
Tamils
Orang Tamil
Population groups
Tanzanians
Orang Tanzania
Population groups
Taoism
Taoisme
Belief Systems and religions
Taoists
Orang Taois
Population groups
Tatars
Orang Tartar
Population groups
Taxes
cukai
Finance
Teacher training
latihan guru
Education and language
teachers
guru
Labour and employment
teachers
cikgu
Labour and employment
Teaching
pengajaran
Education and language
Teaching materials
Bahan pengajaran
Education and language
Teaching methods
Kaedah pengajaran
Education and language
Technical education
Pendidikan teknikal
Technology and construction
Technical education
kemahiran teknikal
Technology and construction
Technical training
latihan teknikal
Education and language
technicians
juruteknik
Labour and employment
Technology
teknologi
Technology and construction
Telematic media
Media telematik
Communication and information
Telephone
Telefon
Communication and information
Television
Televisyen
Communication and information
Telex
Teleks
Communication and information
Temperate agriculture
pertanian cuaca sederhana
Agriculture and land
Temporary admission
Kemasukan sementara
Entry, admission and reception
temporary employment
pekerjaan sementara
Labour and employment
Temporary protection
Perlindungan sementara
Refuge and asylum
Temporary response
Tindak balas sementara
Accommodation
Temporary shelter
Tempat perlindungan sementara
Human settlements
Tents
Khemah
Human settlements
Terminology
istilah
Education and language
Territorial asylum
Suaka wilayah
Refuge and asylum
Terrorism
Terorisme
Conflict
Terrorism
Keganasan
Conflict
Terrorist organizations
Organisasi pengganas
Conflict
Terrorists
Pengganas
Conflict
Testimonies
Bukti
Management & Research
Testimonies
Testimoni / Bukti / Keterangan
Management & Research
Testing
ujian
Technology and construction
Thailand
Thailand
Geographical areas
Thais
Orang Thailand
Population groups
Theatre
pangung
Arts
Theatre
teater
Arts
Theses
Tesis
Communication and information
Tibetans
Orang Tibet
Population groups
Tigrayans
Orang Tigray/Tigre
Population groups
tiles
jubin
Technology and construction
Timber
kayu balak
Agriculture and land
Timor-Leste
Timor-Leste
Geographical areas
Timor-Leste
Timor Timur
Geographical areas
Togo
Togo
Geographical areas
Togolese
Orang Togo
Population groups
Tokelau
Tokelau
Geographical areas
Tonga
Tonga
Geographical areas
Tongans
Orang Tonga
Population groups
Torture
Penyeksaan
Human Rights
Torture victims
Mangsa penyeksaan
Conflict
Torture victims treatment
rawatan mangsa penyeksaan
Medicine and medical treatment
Tracing
Penjejakan
Refugee assistance
Trade
perdagangan
Trade
Trade
perdagangan
Trade
trade unions
kesatuan sekerja
Labour and employment
traditional birth attendants
bidan kampung
Labour and employment
traditional healers
bomoh
Labour and employment
Traditional societies
Masyarakat tradisional
Society
Trafficking in persons
Pemerdagangan manusia
Human Rights
Training
latihan
Education and language
Training programmes
program latihan
Education and language
Transit
Transit
Refugee protection
Transit centres
Pusat transit
Accommodation
Translation services
perkhidmatan penterjemahan
Education and language
transport
pengangkutan
Transport
transport workers
Pekerja pengangkutan
Labour and employment
trauma
trauma
Psychology
Trauma clinics
klinik trauma
Psychology
Travaux preparatoires
Rekod perbincangan awal
International law
Travaux preparatoires
Travaux preparatoires
International law
travel
pergerakan
Transport
Travel documents
Dokumen perjalanan
Immigration law
Travel loans
pinjaman perjalanan
Finance
Treaties
Perjanjian
International law
Treaties on nuclear weapons
Perjanjian mengenai senjata nuklear
International humanitarian law
Treaty bodies
Badan-badan perjanjian
Organization
Treaty obligations
Kewajipan perjanjian
International law
Tribal peoples
suku kaum
Population groups
Tribal peoples
Puak
Population groups
Trinidad and Tobago
Trinidad dan Tobago
Geographical areas
Trinidadians
Orang Trinidad
Population groups
Tropical agriculture
pertanian tropika
Agriculture and land
Tropical diseases
penyakit tropika
Diseases
Truth commissions
Suruhanjaya kebenaran
Human Rights
Tuareg
Orang Tuareg
Population groups
Tunisia
Tunisia
Geographical areas
Tunisians
Orang Tunisia
Population groups
Turkey
Turki
Geographical areas
Turkish minorities
Minoriti Turki
Population groups
Turkmen minorities
Minoriti Turkmen
Population groups
Turkmenistan
Turkmenistan
Geographical areas
Turkmens
Orang Turkmen
Population groups
Turks
Orang Turki
Population groups
Turks and Caicos Islands
Kepulauan Turks dan Caicos
Geographical areas
Tutsi
Orang Tutsi
Population groups
Tuvalu
Tuvalu
Geographical areas
Tuvaluans
Orang Tuvalu
Population groups
Tuvinians
Orang Tuva
Population groups