واژه نامه پناهندگی

به روز شده: 27 آوریل 2021

از زمان تدوین قرارداد 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان، منابع مهم خط مشی و راهنمایی ها عمدتاً به زبان انگلیسی نوشته شده است. همچنین، در طول فعالیتهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در مالزی، دفتر از بسترهای زبان انگلیسی و مالایی برای برقراری ارتباط موثر با دولت، مردم و جوامع پناهندگان استفاده کرده است.

UNHCR با تشخیص کمبود اصطلاحات استاندارد شده مرتبط با پناهندگان به زبان مالایی، واژه نامه پناهندگان را تهیه کرده است: ترجمه اصطلاحات مرتبط به زبان مالایی. UNHCR با شناسایی اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی و همکاری با کارشناسان فنی داخلی که به زبان اصلی مالایی صحبت می‌کنند، اقدام به ارائه ترجمه‌های کاربردی که قابل استفاده در زبان عامیانه معمولی میباشد کرده است. تقریباً 3000 اصطلاح رایج که در مباحث مربوط به امور پناهندگی استفاده می شود گردآوری و ترجمه شده است.

UNHCR این ترجمه ها را بررسی کرده و به ترجمه هایی که توسط مسئولین مالای زبان، Dewan Bahasa dan Pustaka، استفاده میشود ارجاع داده است. واژه نامه پناهندگان یک منبع زنده می باشد که به صورت دوره ای بررسی و به روز می شود.

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV • W • XYZ

W

Malay
Category of Word
Wa
Orang Wa
Population groups
Wage-earning settlements
Petempatan bergaji
Durable Solutions
Wage-earning settlements
Penyelesaian gaji
Durable Solutions
wages
gaji
Labour and employment
wages
upah
Labour and employment
Wallis and Futuna Islanders
Orang Kepulauan Wallis dan Futuna
Population groups
Wallis and Futuna Islands
Kepulauan Wallis dan Futuna
Geographical areas
Walloons
Orang Walloon
Population groups
War crimes
Jenayah perang
Human Rights
waste handling and disposal
pengendalian dan pelupusan sampah
Natural resources and environment
waste recovery
pemulihan sisa
Natural resources and environment
waste water
sisa air
Natural resources and environment
wastes
sisa
Natural resources and environment
water
air
Natural resources and environment
water sources
sumber air
Natural resources and environment
water supply
bekalan air
Natural resources and environment
water tanks
tangki air
Natural resources and environment
water towers
menara air
Natural resources and environment
water treatment
rawatan air
Natural resources and environment
Wealth and income
kekayaan dan pendapatan
Labour and employment
Weapons
Senjata
Conflict
Weapons
Senjata
Conflict
Weapons of mass destruction
Senjata pemusnah besar-besaran
Conflict
Welfare dependency
Ketergantungan kebajikan
Social problems
Welfare rights awareness
Kesedaran hak kebajikan
Social security
well drilling
penggerudian telaga
Natural resources and environment
Well-founded fear of persecution
Ketakutan yang berasas terhadap penganiayaan
Persecution
well
telaga
Natural resources and environment
West Africa
Afrika Barat
Geographical areas
West Africans
Orang Afrika Barat
Population groups
Western Europe
Eropah Barat
Geographical areas
Western Europeans
Orang Eropah Barat
Population groups
Western Samoans
Orang Samoa Barat
Population groups
WFP
Program Makanan Sedunia (WFP)
Organization
WHO
Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO)
Organization
Widow
Balu/Janda
Family
Widowed persons
Orang yang telah menjadi balu
Family
Widower
Duda
Family
Wife inheritance
Peninggalan harta pusaka isteri
UN Gender Group Terms
Wife/Wives
Isteri/Isteri-isteri
Family
Withdrawal of asylum applications
Penarikan balik permohonan suaka
Refugee status application
Withdrawal of nationality
Penarikan balik kewarganegaraan
Nationality and nationality law
Witnesses
Saksi
Administration of justice
Women
Perempuan
Population groups
Women and men involved in forced and/or coerced prostitution
Wanita dan lelaki yang terlibat dalam pelacuran paksa
UN Gender Group Terms
Women centres
Pusat wanita
Social work and services
Women immigrants
Pendatang asing wanita
Population groups
Women refugees
Pelarian wanita
Refugees and other groups of concern
women workers
pekerja wanita
Labour and employment
Women-at-risk
Wanita berisiko
Population groups
Womens rights
Hak wanita
Human Rights
Womens status
Status wanita
Human Rights
Work permits
Permit pekerja
Immigration law
workers
pekerja
Labour and employment
workers
kakitangan
Labour and employment
Workers' rights
Hak pekerja
Human Rights
Working class
Kelas pekerja
Social groups
Working class
kaum buruh
Social groups
working conditions
keadaan kerja
Labour and employment
Workshops
bengkel
Business and industry
World
Dunia
Geographical areas
World Bank
Bank Dunia
Organization
World Food Programme (WFP)
Program Makanan Sedunia (WFP)
Organization
World Health Organization (WHO)
Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO)
Organization
World Meteorological Organization (WMO)
Pertubuhan Meteorologi Sedunia (WMO)
Organization
World Trade Organization (WTO)
Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO)
Organization
World War 1
Perang Dunia Pertama
Conflict
World War 2
Perang Dunia Kedua
Conflict
World wars
Perang Dunia
Conflict
Wounds and injuries
luka dan cedera
Diseases
writers
penulis
Labour and employment
WTO
Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO)
Organization